Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
v
v

Změny v rozvrhu Friday 30. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kaura Tomáš Kr -
Mrázek Ladislav Šl - - Šl - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Hercog Pavel
6 výměna << MAT 1.B 22 z 27.9. 2. hod
Brtková Blanka
6 navíc CHE 2.B (pol1) 6 za odpadlou
6 odpadá CHE 2.B (pol2) zrušeno
7 navíc CHE 2.B (pol1) 6 za odpadlou
7 odpadá CHE 2.B (pol2) zrušeno
Havránek Petr
6 navíc BIO 2.B (pol2) 24 za odpadlou
6 odpadá BIO 2.B (pol1) zrušeno
7 navíc BIO 2.B (pol2) 24 za odpadlou
7 odpadá BIO 2.B (pol1) zrušeno
Kaurová Romana
2 supl. (Ka) DĚJ 3.A 25 přespočetná hod.
Šlapáková Jana
1 spojeno (Mr) ČJL 5.V (pol1) 26
6 spojeno (Mr) ČJL 5.V (pol2) 17
Tázlerová Adéla
1 supl. (Ka) CHE 7.V 31 za odpadlou
2 spojeno (Mr) MAT 5.V (pol1) 18
5 spojeno (Mr) MAT 5.V (pol2) 17
Zdeněk Vladimír
6 výměna >> ZSV 1.B na 27.9. 2. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.B
6 MAT 22 výměna << Hg z 27.9. 2. hod
6 ZSV výměna >> na 27.9. 2. hod
2.B
6 CHE pol1 6 navíc Br
6 BIO pol2 24 navíc Hv
6 CHE pol2 odpadá (Br)
6 BIO pol1 odpadá (Hv)
7 BIO pol2 24 navíc Hv
7 CHE pol1 6 navíc Br
7 CHE pol2 odpadá (Br)
7 BIO pol1 odpadá (Hv)
3.A
2 DĚJ 25 supluje Kr (Ka)
5.V
1 ČJL pol1 26 spojí Šl (Mr)
2 MAT pol1 18 spojí (Mr)
5 MAT pol2 17 spojí (Mr)
6 ČJL pol2 17 spojí Šl (Mr)
7.V
1 CHE 31 supluje (Ka)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou